Виртуeлни матичар општине Кула пружа посетиоцима сајта и грађанима могућност да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Кула. На овој страни можете online наручити следеће изводе и/или уверења: * НАПОМЕНА: Уколико Вам је документација неопходна у сврху прављења Личне карте или Пасоша, морате уплатити таксу ако потражујете од нас та документа лично као странка. Уколико одете у Вашу полицијску станицу где ћете правити ЛК или Пасош, и код њих поднесете захтев, онда Полицијска станица од нас тражи документа службено и тада се такса не плаћа.
Укупно издатих докумената: 145

Наручивање извода и/или уверења могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана. Тражени документи се шаљу искључиво на подручју Републике Србије.

Неопходно је да нам, при наручивању, доставите потврду о уплаћеним таксама за наручени документ. Потврде о уплати/Уплатнице можете доставити скениране, путем формулара за наручивање, или факсом на број

  Матичар: Марија Бурић
Тел: 025/751-121
E-mail: mburic@kula.rs

ТАКСЕ

Таксa за наручивање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 26-218 , модел плаћања 97
Износ: 520,00 динара

Таксa за наручивање извода из матичне књиге на међународном обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 26-218 , модел плаћања 97
Износ: 870,00 динара

Таксa за наручивање уверења о држављанству je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 26-218 , модел плаћања 97
Износ: 940,00 динара