Dom zdravlja Kula, Kula
Direktor:  DrŽarko Ševin
zam. direktora: Dr Ljiljana Beronja
Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/723-048
E-mail: dzkula@open.telekom.rs
Sajt: www.dzkula.rs
Facebook: Dom zdravlja Kula
Dom za stare i penzionere Kula, Kula
Direktor:  Sandra Babić
Adresa: M. Tita 99, Kula
Telefon: 025/728-150
E-mail:dsk.kula@gmail.com
Sajt: www.domzastarekula.com
Facebook: Dom Za Stare Kula
Centar za socijalni rad opštine Kula, Kula
Direktor: Gordana Vakula
Adresa: S. Markovića 6a, Kula
Telefon:025/722-269, 025/729-900
E-mail: centar.kula@gmail.com
Sajt: www.csrkula.org
Facebook: Centar za socijalni rad opštine Kula