Здравство

Дом здравља Кула, Кула
Директор: ДрЖарко Шевин
зам. директора: Др Љиљана Бероња
Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/723-048
Е-маил: dzkula@open.telekom.rs
Сајт: www.dzkula.rs
Facebook: Dom zdravlja Kula

Дом за старе и пензионере Кула, Кула
Директор: Сандра Бабић
Адреса: М. Тита 99, Кула
Телефон: 025/728-150
Е-маил:dsk.kula@gmail.com
Сајт: www.domzastarekula.com
Facebook: Dom Za Stare Kula

Центар за социјални рад општине Кула, Кула
Директор: Гордана Вакула
Адреса: С. Марковића 6а, Кула
Телефон:025/722-269, 025/729-900
Е-маил:centar.kula@gmail.com
Сајт: www.csrkula.org
Facebook: Центар за социјални рад општине Кула