Образовање

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

ОШ „Иса Бајић“, Кула
в.д. Директор: Мирјана Ивић Михајловић
Адреса: Лењинова 28, Кула
Телефон: 025/722-313;722-118
Сајт: www.isabajickula.org

ОШ „Петефи бригада“, Кула
Директор: Чаба Пожар
Адреса: 16. дивизије 34, Кула
Телефон: 025/723-944;723-375
Е-маил: ospetefibrigada@gmail.com
Сајт: http://ospetefibrigada.edu.rs/

ОШ „20. Октобар“, Сивац
Директор: Ференц Лендак
Адреса: М. Тита 271, Сивац
Телефон: 025/711-049
Е-маил:os20oktobar1@mts.rs
Сајт: www.20oktobarsivac.net

Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
Директор: Хелена Пашо Павловић
Адреса: Лењинова 27, Руски Крстур
Телефон: 025/703-042
Е-маил:skolark.dir@eunet.rs
Сајт: www.petrokuzmjak.com

ОШ „Никола Тесла“, Липар
Директор: Невенка Поповић
Адреса: М. Тита 42, Липар
Телефон: 025/707-006
Е-маил:osntesladirektor@gmail.com
Сајт: www.osnteslalipar.com

ОШ „Вељко Влаховић“, Крушчић
Директор: Весна Медојевић
Адреса: М. Тита 37, Крушчић
Телефон: 025/ 57 06 028
Е-маил: oskruscic@gmail.com
Сајт: www.osvvlahovickruscic.com

ОШ „Вук Караџић“, Црвенка
Директор: Наташа Ђерић
Адреса: Трг Д. Трифуновића 7, Црвенка
Телефон: 025/731-101
Е-маил: os_vuk@yahoo.com
Сајт: www.vuk-crvenka.com

Школа за основно музичко образовање Кула
Директор: Верица Ожеговић
Адреса: Лењинова 17, Кула
Контакт: 025/722-327
Е-маил: somokula@mts.rs
Сајт: https://somokula.com/

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

СТШ „Михајло Пупин“, Кула
Директор: Вера Слијепчевић
Адреса: Лазе Костића 14, Кула
Телефон: 025/720-103
Е-маил: ssmihpupkul1@ptt.rs
Сајт: www.stsmihajlopupin.com

Економско трговинска школа, Кула
Директор: Марина Џакула
Адреса: М. Тита 113, Кула
Телефон: 063/766-93-63;729-150
Е-маил: kulaekonomska@gmail.com
Сајт: www.etskula.com

Средња стручна школа, Црвенка
Директор: Александар Настић
Адреса: М. Тита 107, Црвенка
Телефон: 025/731-123
Е-маил:srednjaskolacrvenka@gmail.com
Сајт: www.ssscrvenka.com

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

ПУ „Бамби“, Кула
Директор: Снежана Булатовић
Адреса: Лењинова, Кула
Телефон: 025/722-139;723-631;729-990
Е-маил: pubambi@gmail.com
Сајт: www.pubambi-kula.com