ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ОШ „Иса Бајић“, Кула
вд Директор: 
Снежана Вујичић
Адреса: Лењинова 28, Кула
Телефон: 025/722-313;722-118
Сајт: www.isabajickula.org
ОШ „Петефи бригада“, Кула
Директор:  Чаба Пожар
Адреса: 16. дивизије 34, Кула
Телефон: 025/723-944;723-375
Е-маил: ospetefibrigada@gmail.com
Сајт: http://ospetefibrigada.edu.rs/
ОШ „20. Октобар“, Сивац
Директор:  Ференц Лендак
Адреса: М. Тита 271, Сивац
Телефон: 025/711-049
Е-маил: os20oktobar1@mts.rs
Сајт: www.20oktobarsivac.net
Основна и средња школа са домом ученика
„Петро Кузмјак“, Руски Крстур

Директор: Наталија Будински
Адреса: Русинска 63, Руски Крстур
Телефон: 025/703-042
Е-маил:skolark.dir@eunet.rs
Сајт: www.petrokuzmjak.com
ОШ „Никола Тесла“, Липар
Директор:  Невенка Поповић
Адреса: М. Тита 42, Липар
Телефон: 025/707-006
Е-маил: osntesladirektor@gmail.com
Сајт: www.osnteslalipar.com
ОШ „Вељко Влаховић“, Крушчић
Директор:  Драгица Радмановић
Адреса: М. Тита 37, Крушчић
Телефон: 025/ 57 06 028
Е-маил: oskruscic@gmail.com
Сајт: www.osvvlahovickruscic.com
ОШ „Вук Караџић“, Црвенка
Директор:  Наташа Ђерић
Адреса: Трг Д. Трифуновића 7, Црвенка
Телефон: 025/731-101
Е-маил: os_vuk@yahoo.com
Сајт: www.vuk-crvenka.com
Школа за основно музичко образовање Кула
Директор: Верица Ожеговић
Адреса: Лењинова 17, Кула
Контакт: 025/722-327
Е-маил: somokula@mts.rs
Сајт: https://somokula.com/
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
СТШ „Михајло Пупин“, Кула
Директор:  Вера Слијепчевић
Адреса: Лазе Костића 14, Кула
Телефон: 025/720-103
Е-маил: ssmihpupkul1@ptt.rs
Сајт: www.stsmihajlopupin.com
Економско трговинска школа, Кула
Директор:  Марина Џакула
Адреса: М. Тита 113, Кула
Телефон: 063/766-93-63;729-150
Е-маил: kulaekonomska@gmail.com
Сајт: www.etskula.com
Средња стручна школа, Црвенка
Директор:  Александар Настић
Адреса: М. Тита 107, Црвенка
Телефон: 025/731-123
Е-маил: srednjaskolacrvenka@gmail.com
Сајт: www.ssscrvenka.com
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ПУ „Бамби“, Кула
Директор:  Снежана Булатовић
Адреса: Лењинова, Кула
Телефон: 025/722-139;723-631;729-990
Е-маил: pubambi@gmail.com
Сајт: www.pubambi-kula.com