Култура

Културни Центар, Кула

директор: Каменко Бертић
Адреса: Јосипа Крамера 3, Кула
Телефон: 025/722-477


 

Дом Културе, Сивац

в.д. директор: Вера Голубовић
Адреса: Маршала Тита 195, Сивац
Телефон: 025/711-055


Дом Културе, Руски Крстур

Директор: Јоаким Рац
Адреса: Русинска 75, Руски Крстур
Телефон: 025/703-357;703-032


Дом културе, Црвенка

Директор: Милан Вујаковић
Адреса: Трг Душка Трифуновића 10, Црвенка
Телефон: 025/731-713


Народна Библиотека

Директор: Снежана Таталовић
Адреса: Лењинова 23, Кула
Е-адреса:  biblioteka@yahoo.com
Телефон: 025/722-231;729-710


ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

КУД „Непкер“, Кула

Председник: Гога Жолт
Адреса: Јосипа Крамера 3, Кула
Телефон: 025/722-613


КУД „Србија“, Кула

председник: Небојша Грковић
Адреса: Петра Драпшина 128, Кула
Телефон: 063/565-784


КУД „Дурмитор“, Кула

Председник: Милован Вуковић
Адреса: Ђуре Стругара 54, Кула
Телефон: 025/723-313