Годишњи извештаји о учинку програма

Годишњи извештаји о учинку програма 2022

Опште услуге локалне самоуправе

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Политички систем локалне самоуправе

Развој спорта и омладине

Развој културе и инфомисања

Здравствена заштита

Социјална и дечија заштита

Средње образовање

Основно образовање и васпитање

Предшколско васпитање и образовање

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Заштита животне средине

Пољопривреда и рурални развој

Развој туризма

Локални економски развој

Комуналне делатности

Становање, урбанизам и просторно планирање


Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2022. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2021. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2020. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2019. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2018. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Кула за 2018. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Кула за 2017. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину

Капитални пројекти 2017.


Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Кула за период јануар – септембар 2017. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Кула за период јануар – јун 2017. године

Извештај о извршењу буџета општине Кула за 2016. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Кула за 2016. годину

Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015. год

Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015, 2 део