Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.
Број телефона: 025/751-100, локал 165
Шеф одсека: Емина Јешевић
E – пошта: еjesevic@kula.rs

ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
КАТАСТАР ЗАГАЂИВАЧА
ИЗВЕШТАЈ О КОНЦЕНТРАЦИЈИ ПОЛЕНА И СТАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
ПРОГРАМ МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ПЕРИОД ОД ЈУНА 2022. ДО МАЈА 2023. ГОДИНЕ
МОНИТОРИНГ НИВОА БУКЕ

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Кула у 2021. и 2022. години
Извештаји Завода за јавно здравље Сомбор

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2022. год.

Извештај  о испитивању површинске воде у Руском Крстуру
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2021. год.

Извештај  о испитивању површинске воде у Руском Крстуру 
Извештај о испитивању површинске воде у Крушчићу
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули
Извештај о испитивању површинске воде на Великом Бачком каналу на Малом Стапару