Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.
Број телефона: 025/751-100, локал 165
Шеф одсека: Емина Јешевић
E – пошта: еjesevic@kula.rs

ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
КАТАСТАР ЗАГАЂИВАЧА
ИЗВЕШТАЈ О КОНЦЕНТРАЦИЈИ ПОЛЕНА И СТАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
ПРОГРАМ МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ПЕРИОД ОД ЈУНА 2022. ДО МАЈА 2023. ГОДИНЕ
МОНИТОРИНГ НИВОА БУКЕ

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Кула
Извештаји Завода за јавно здравље Сомбор

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2022. год.

Извештај  о испитивању површинске воде у Руском Крстуру
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2021. год.

Извештај  о испитивању површинске воде у Руском Крстуру 
Извештај о испитивању површинске воде у Крушчићу
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули
Извештај о испитивању површинске воде на Великом Бачком каналу на Малом Стапару