Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.5
Broj telefona: 025/751-146
Referent: Irenka Grubor

Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, četvrtog reda rođenja, kao i svakog narednog reda rođenja

Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi deci bez roditeljskog staranja i deci korisnika novčane socijalne pomoći.

– Potvrda PU `Bambi` o upisu deteta u celodnevni odnosno poludnevni boravak
– Izvod iz matične knjige umrlih ili rešenje od centra za socijalni rad

Regresiranje putnih troškova učenika srednjih škola

1. deca samohranih roditelja i korisnika novčane socijalne pomoći
– potvrda iz škole,
– umrlica ili rešenje iz Centra za soc. rad

2. treće i svako naredno dete u porodici
– potvrda iz škole
– izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu
– svedočanstvo o prethodno završenom razredu

– fotokopija lične karte jednog od roditelja

3. regresiranje prevoza sredstvima iz Pokrajine
– svedočanstvo o završenom prethodnom razredu,
– potvrda o upisu nove školske godine,
– lična karta jednog od roditelja.

Srednjoškolski domovi

– uverenje o imovnom stanju,
– prihodi za period januar-mart tekuće godine za sve članove porodice
– potvrde za učenike ili studente(ostale članove domaćinstva).
(prihodi se overavaju odmah na određenim obrascima)

Srednjoškolske stipendije

– uverenje o imovnom stanju,
– prihodi za period januar-jun tekuće godine za sve članove domaćinstva,
– potvrde za ostale učenike i studente iz porodice.
( odmah se računaju i overavaju prihodi na obrasce koje oni donose iz škole)

Studentski domovi i krediti

( ista dokumentacija kao kod srednjoškolskih stipendija i isto se odmah računa i overava na određenim obrascima).

Regresiranje putnih troškova za studente od Pokrajine:

– dokaz o prebivalištu,
– uverenje da ne stanuju u studentskom domu,
– dokaz da se školuju na teret budžeta,
– da su prvi put upisali tu godinu studija,
– da nisu korisnici stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta i drugih fondacija , organizacija i preduzeća.

Opštinske stipendije i učeničke nagrade

– dokaz o prebivalištu,
– fotokopija knjižice( za učenike), indeksa za studente,
– uverenje fakulteta o upisanoj godini studija,
– fotokopiju diplome o osvojenoj nagradi,
( ostalu dokumentaciju u zavisnosti od datog pravilnika).

Razvrstavanje dece ometene u razvoju-rešenja

– nalaz i mišljenje od interresorne Komisije