Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.3 и 4
Број телефона: 025/751-142
Референт: Ђајић Душица


Беби пакет

Према Одлуци општине Кула, мајка за свако новорођено дете остварује право на „Беби пакет“. Уз читко попуњен захтев, мајка као подносилац захтева мора да приложи и следећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Очитана лична карта подносиоца захтева
3. Копија картице текућег рачуна

Уколико отац подноси захтев за остваривање права, подноси исправе за себе.

Захтев за остваривање права на помоћ за свако рођено дете ( „Беби пакет“ )


Матерински додатак

Незапослена мајка која роди треће и свако наредно дете остварује право на матерински додатак. Уз читко попуњен захтев, доставља се следећа документација:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Очитана лична карта подносиоца захтева
3. Копија картице текућег рачуна

Остале податке потребне за остваривање права прибавља надлежна служба Општинске управе.

Захтев за остваривање права на матерински додатак за 3. и 4. дете и свако наредно новорођено дете за незапослене мајке – породиље