Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.6
Број телефона: 025/751-129
Референт: Милена Ћаласан