Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКА УПРАВА, Kанцеларија 205
Број телефона: 025/751-163
Референт: Мирјана Обрадов

Одељење за утврђивања и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе

– Пријем пријава за утврђивање на пореза на имовину;
– Пријем пријава за утврђивање локалних комуналних такси;
– Пријем жалби на решења о утврђивању пореза на имовину;
– Пријем жалби на решења о утврђивању локалних комуналних такси;
– Пријем жалби на решења о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта;
– Пријем жалби на решења о утврђивању самодоприноса на катастарски приход пољопривредника, самодоприноса на приход од обављања самосталне делатности и самодоприноса на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину;
– Пријем жалби на решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
– Пријем жалби на решења у првостепеном пореско прекршајном поступку;
– Пријем поднесака и осталих писмена од грађана у вези утврђивања и наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе