Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11, канцеларија бр.1
Број телефона: 025/751-177
Инспектор заштите животне средине – Биљана Леовац
E – пошта: bleovac@kula.rs


Годишњи планови инспекцијског назора

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину

 

Извештаји о раду инспектора за заштиту животне средине

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2022. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2021. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2020. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2019. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2017. годину
Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине општине Кула за 2016. годину


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБЛАСТ : Заштита од нејонизујућег зрачења

Редни број КЛ област заштите од нејонизујућег зрачења Назив контролне листе Шифра КЛ
1 Коришћење извора нејонизујућих  зрачења КЛ-01-02/03

 

ОБЛАСТ : Заштита животне средине у индустријским објектима

Редни број КЛ област заштите животне средине у индустријским објектима Назив контролне листе Шифра КЛ
1 Студија о процени утицаја КЛ -01-01/04
2 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем КЛ -02-02/03
3 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења КЛ-03-02/04
4 Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем КЛ-04-02/03
5 Заштита ваздуха код стационираних извора загађивања без континуалног мерења КЛ-05-02/03
6 Заштита ваздуха код бензинских станица КЛ-06-01/04
7 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада КЛ-08-01/04
8 Заштита од буке у животној средини КЛ-10-01/04
9 Достава података КЛ-11-01/04
10 Захтев за интегрисану дозволу КЛ-13-01/04
11 Услови из интегрисане дозволе КЛ-14-01/04

 

ОБЛАСТ :   Управљање отпадом

Редни број КЛ област контроле Управања отпадом Назив контролне листе Шифра КЛ
1 Контролна листа Оператер постројења за управљање отпадом КЛ-01-02/03
2 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом КЛ-04-01/04
3 Несанитарне депоније -сметлишта КЛ-06-01/04