Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
Broj telefona:
Šef odseka:
Inspektor za puteve i drumski saobraćaj: Vladimir Žiroš