Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
Broj telefona: 
Rukovodilac Odeljenja: Blažo Kostić
E – pošta: bkostic@kula.rs