Rukovodilac Odeljenja:
E – pošta:

1.Inspekcija za puteve i drumski saobraćaj
Vladimir Žiroš
Tel. 751-204
vziros@kula.rs

2.Građevinska inspekcija
Miladin Pikula
Tel. 751-120
mpikula@kula.rs

3.Komunalna inspekcija
Stefan Gelevajčuk
Tel. 751-131
geles@kula.rs

Bratislav Ivanić
Tel. 751-178
bivanic@kula.rs

Sofija Ostojić
Tel. 751-175
sostojic@kula.rs

 

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE  

INSPEKCIJA ZA PUTEVE I DRUMSKI SAOBRAĆAJ

GRAĐEVINSKA  INSPEKCIJA

INSPEKCIJSKO – KOMUNALNI POSLOVI

 

Spisak kontrolnih lista:

1. Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi prijavi radova
2. Za redovan inspekcijski pregled po rešenju u skladu sa članom 145. zakona o planiranju i izgradnji
3. za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
4. Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku konstrukcije temelja
5. Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
6. Kontrolna lista iz oblasti održavanja stambenih zgrada
7. Kontrolna lista iz oblasti uklanjanja objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost
8. Kontrolna lista za plutajuće objekte – splavove