Руководилац Одељењa:
E – пошта:

1.Инспекција за путеве и друмски саобраћај
Владимир Жирош
Тел. 751-204
vziros@kula.rs

2.Грађевинска инспекција
Миладин Пикула
Тел. 751-120
mpikula@kula.rs

3.Комунална инспекција
Стефан Гелевајчук
Тел. 751-131
geles@kula.rs

Братислав Иванић
Тел. 751-178
bivanic@kula.rs

Софија Остојић
Тел. 751-175
sostojic@kula.rs

 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

ГРАЂЕВИНСКА  ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈСКО – КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

 

Списак контролних листа:

1. Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди пријави радова
2. За редован инспекцијски преглед по решењу у складу са чланом 145. закона о планирању и изградњи
3. за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
4. За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку конструкције темеља
5. За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
6. Контролна листа из области одржавања стамбених зграда
7. Контролна листа из области уклањања објеката који представљају непосредну опасност
8. Контролна листа за плутајуће објекте – сплавове