Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija br 202, Lenjinova 11
Opštinska uprava
Broj telefona: 025/751-125
Dobrila Kalezić – Pindović, Irena Marjanović

Odsek za komunalno stambene i imovinsko pravne poslove – u okviru odseka vodi se evidencija nepokretne imovine sa pravom korišćenja na imenu opštine Kula, vode se upravni postupci po zahtevima za iseljenja, vrše poslovi otkupa i zakupa stanova i poslovnih prostorija.

 

Obrasci za preuzimanje:

Icon of Zahtev za dobijanje prava sluzbenosti prolazaZahtev za dobijanje prava sluzbenosti prolaza (1.7 MiB)

 

Icon of Zahtev za određeivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta i form.građZahtev za određeivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta i form.građ (77.7 KiB)

 

Icon of Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 1Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 1 (15.3 KiB)

 

Icon of Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 2Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 2 (14.8 KiB)

 

Icon of Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 3Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 3 (14.6 KiB)

 

Icon of Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 4Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građ.zemljištu 4 (14.7 KiB)