Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија бр 202, Лењинова 11
Општинска управа
Број телефона: 025/751-125
Добрила Калезић – Пиндовић, Ирена Марјановић

Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове – у оквиру одсека води се евиденција непокретне имовине са правом коришћења на имену општине Кула, воде се управни поступци по захтевима за исељења, врше послови откупа и закупа станова и пословних просторија.

 

Обрасци за преузимање:

Icon of Захтев за добијање права слузбености пролаза Захтев за добијање права слузбености пролаза (1.7 MiB)

 

Icon of Захтев за одређеивање земљишта за редовну употребу објекта и форм.грађ Захтев за одређеивање земљишта за редовну употребу објекта и форм.грађ (77.7 KiB)

 

Icon of Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 1 Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 1 (15.3 KiB)

 

Icon of Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 2 Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 2 (14.8 KiB)

 

Icon of Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 3 Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 3 (14.6 KiB)

 

Icon of Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 4 Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 4 (14.7 KiB)