Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија бр 202, Лењинова 11
Општинска управа
Број телефона: 025/751-125
Добрила Калезић – Пиндовић, Ирена Марјановић

Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове – у оквиру одсека води се евиденција непокретне имовине са правом коришћења на имену општине Кула, воде се управни поступци по захтевима за исељења, врше послови откупа и закупа станова и пословних просторија.

 

Обрасци за преузимање:

[wpfilebase tag=file id=877 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=878 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=873 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=874 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=875 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=876 tpl=filebrowser /]