Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.2
Референт: Миљан Стељић
Контакт: 025/751-122

Увид у јединствени бирачки списак

Документација потребна за упис у бирачки списак

– захтев
– важећа лична карта

Документација потребна за промену имена или адресе

– захтев
– важећа лична карта

Документација потребна за брисање из бирачког списка

– захтев
– извод из МКУ
– одјава пребивалишта
– важећа лична карта
– решење о отпусту из држављанства
– решење о лишавању пословне способности

 

Посебан бирачки списак за националне мањине – захтев се подноси лично
Документација потребна за упис у бирачки списак за националне мањине

– захтев
– важећа лична карта

Документација потребна за промену имена или адресе

– захтев
– важећа лична карта

Документација потребна за брисање из бирачког списка за националне мањине

– захтев
– извод из МКУ
– одјава пребивалишта
– важећа лична карта
– решење о отпусту из држављанства
– решење о лишавању пословне способности