2023. год.

 1. Icon of Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга (2.5 MiB)
 2. Icon of Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника основних и осталих комуналних услуга Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника основних и осталих комуналних услуга (1.8 MiB)
 3. Icon of Захтев ЈКП Радник измена ценовника комуналних услуга Захтев ЈКП Радник измена ценовника комуналних услуга (1.9 MiB)
 4. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) (1.1 MiB)
 5. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма (1.8 MiB)
 6. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене (543.7 KiB)
 7. Icon of Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника урбанистичких услуга Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника урбанистичких услуга (2.2 MiB)
 8. Icon of Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника комуналних услуга Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника комуналних услуга (551.6 KiB)
 9. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања (371.8 KiB)
 10. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања (390.4 KiB)
 11. Icon of Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) (121.1 KiB)
 12. Icon of Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга (90.0 KiB)
 13. Icon of Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника услуга Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника услуга (134.8 KiB)
 14. Icon of Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника изградњи гробница Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника изградњи гробница (136.1 KiB)
 15. Icon of Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника комуналних услуга Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника комуналних услуга (162.2 KiB)
 16. Icon of Захтев ЈКП Радник за измену ценовника комуналних услуга Захтев ЈКП Радник за измену ценовника комуналних услуга (79.3 KiB)
 17. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника за пружање услуга из области пројетовања и урбанизма Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника за пружање услуга из области пројетовања и урбанизма (354.9 KiB)
 18. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене (77.3 KiB)
 19. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања (49.2 KiB)
 20. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник) (150.5 KiB)
 21. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (78.9 KiB)
 22. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма (225.2 KiB)

 

2022. год.

 1. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања (46.1 KiB)
 2. Icon of Захтев ЈКП Водовод за измене и допуне ценовника осталих комуналих услуга Захтев ЈКП Водовод за измене и допуне ценовника осталих комуналих услуга (120.7 KiB)
 3. Icon of Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (126.8 KiB)
 4. Icon of Захтев ЈКП Радник за измене ценовника комуналних услуга Захтев ЈКП Радник за измене ценовника комуналних услуга (139.4 KiB)
 5. Icon of Захтев ЈКП Руском за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга Захтев ЈКП Руском за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга (70.4 KiB)
 6. Icon of Захтев ЈКП Радник за допуну цена комуналних услуга Захтев ЈКП Радник за допуну цена комуналних услуга (500.6 KiB)
 7. Icon of Захтев Путоказ доо Црвенка за повећање цена превоза путника на територији општине Кула Захтев Путоказ доо Црвенка за повећање цена превоза путника на територији општине Кула (609.7 KiB)
 8. Icon of Захтев ЈПК Радник за повећање осталих комуналних услуга Захтев ЈПК Радник за повећање осталих комуналних услуга (138.7 KiB)
 9. Icon of Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга (366.5 KiB)

 

2021. год.

 1. Icon of Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга ЈКП Комуналац Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга ЈКП Комуналац (420.6 KiB)
 2. Icon of Захтев ЈКП Пречистач Врбас-Кула Захтев ЈКП Пречистач Врбас-Кула (445.1 KiB)
 3. Icon of Измена и допуна ценовника комуналних услуга ЈКП Радник Измена и допуна ценовника комуналних услуга ЈКП Радник (528.2 KiB)

 

2020. год.

 1. Icon of Захтев ЈКП Радник Захтев ЈКП Радник (54.9 KiB)
 2. Icon of Захтев ЈКП Водовод Захтев ЈКП Водовод (50.4 KiB)
 3. Icon of Захтев ЈКП Руском Руски Крстур Захтев ЈКП Руском Руски Крстур (64.7 KiB)
 4. Icon of Захтев ЈКП Комуналац Захтев ЈКП Комуналац (53.1 KiB)