2024. год.

Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга (обједињени ценовник)

Захтев ЈКП Руском измене и допуна ценовника услуга – испорука воде и изношење смећа

Захтев ЈКП Радник измена ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник)

 

2023. год.

Обавештење грађанима о увиду у јединствени бирачки списак поводом избора за чланов Савета месне заједнице “Крушчић“, расписаних за 28.01.2024. године

Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга

Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника основних и осталих комуналних услуга

Захтев ЈКП Радник измена ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник)

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене

Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника урбанистичких услуга

Захтев ЈКП Комуналац измене и допуне ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања

Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник)

Захтев ЈКП Водовод измене и допуне ценовника основних комуналних услуга

Захтев ЈКП Руском измене и допуне ценовника услуга

Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника изградњи гробница

Захтев ЈКП Радник за измену и допуну ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Радник за измену ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника за пружање услуга из области пројетовања и урбанизма

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника делатности зоохигијене

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга (обједињени ценовник)

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника одржавања јавне расвете, зимске службе, одржавања саобраћајне сигнализације и ценовника услуга из области урбанизма

 

2022. год.

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника грејања

Захтев ЈКП Водовод за измене и допуне ценовника осталих комуналих услуга

Захтев ЈКП Комуналац за измене и допуне ценовника осталих комуналних услуга

Захтев ЈКП Радник за измене ценовника комуналних услуга

Захтев ЈКП Руском за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга

Захтев ЈКП Радник за допуну цена комуналних услуга

Захтев Путоказ доо Црвенка за повећање цена превоза путника на територији општине Кула

Захтев ЈПК Радник за повећање осталих комуналних услуга

Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга

 

2021. год.

Захтев за измене и допуне ценовника основних комуналних услуга ЈКП Комуналац

Захтев ЈКП Пречистач Врбас-Кула

Измена и допуна ценовника комуналних услуга ЈКП Радник

 

2020. год.

Захтев ЈКП Радник

Захтев ЈКП Водовод

Захтев ЈКП Руском Руски Крстур

Захтев ЈКП Комуналац