Новембар 2022. године Општинско веће општине Кула
Icon of Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Кула Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Кула (106.2 KiB)

 

Октобар 2021. Општинско веће општине Кула
Icon of Решење о утврђивњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Кула Решење о утврђивњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Кула (2.2 MiB)
Icon of Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина (204.6 KiB)
Icon of Решење о образовању Савета за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула Решење о образовању Савета за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула (349.3 KiB)
Icon of Решење о разрешењу и именовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности Решење о разрешењу и именовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности (179.9 KiB)
Icon of Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности (265.8 KiB)
Icon of Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области позоришне уметности Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области позоришне уметности (265.3 KiB)
Icon of Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области уметничке игре - класичан балет, народна игра, савремена игра Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области уметничке игре - класичан балет, народна игра, савремена игра (268.4 KiB)

 

Новембар 2020. Општинско веће општине Кула
Icon of Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Кула Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Кула (105.2 KiB)

 

Март 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Icon of Решење - адвокат Бранибор Јовичић Решење - адвокат Бранибор Јовичић (474.3 KiB)

 

Фебруар 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Icon of Решење - адвокат Бранибор Јовичић Решење - адвокат Бранибор Јовичић (1.0 MiB)

 

Новембар 2018. Привремени орган општине Кула  
Icon of Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину (117.9 KiB)

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места (208.7 KiB)

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 8 Решење о проглашењу изборне листе бр. 8 (102.0 KiB)

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 7 Решење о проглашењу изборне листе бр. 7 (239.1 KiB)

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 6 Решење о проглашењу изборне листе бр. 6 (101.3 KiB)

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 5 Решење о проглашењу изборне листе бр. 5 (99.1 KiB)

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 4 Решење о проглашењу изборне листе бр. 4 (235.6 KiB)

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 3 Решење о проглашењу изборне листе бр. 3 (14.8 KiB)

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 2 Решење о проглашењу изборне листе бр. 2 (70.6 KiB)

 

Октобар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
Icon of Решење о проглашењу изборне листе бр. 1 Решење о проглашењу изборне листе бр. 1 (71.1 KiB)


Јул 2018. – Скупштина општине Кула
Icon of Решења о именовању директора ЈКП Решења о именовању директора ЈКП (168.3 KiB)

 

Април 2018. – Општинско веће општине Кула
Icon of Решење о именовању чланова Савета за привреду општине Кула Решење о именовању чланова Савета за привреду општине Кула (305.1 KiB)

 

Новембар 2017. – Општинско веће општине Кула
Icon of Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину (819.6 KiB)

 

Јул 2017. – Председник општине Кула
Icon of Решење о именовању конкурсне комисије за доношење оцене пројеката поднетих на јавни конкурс Решење о именовању конкурсне комисије за доношење оцене пројеката поднетих на јавни конкурс (443.4 KiB)

 

Децембар 2016. – Општинско веће Општине Кула
Icon of Решење о именовању жалбене комисије Решење о именовању жалбене комисије (119.7 KiB)

 

Новембар 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Кула

Icon of Решење о просечним ценама Решење о просечним ценама (941.0 KiB)

 

Јун 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о именовању чланова Савета за привреду Општине Кула

Icon of Решење Решење (744.6 KiB)

 

30.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о додели средстава по конкурсу за јавно информисање

Icon of Страна 1 Страна 1 (558.6 KiB)Icon of Страна 2 Страна 2 (620.3 KiB)Icon of Страна 3 Страна 3 (744.9 KiB)Icon of Страна 4 Страна 4 (164.5 KiB)

 

28.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
Icon of Преглед решења Преглед решења (44.5 KiB)

 

9.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 1 Решење о проглашењу изборне листе број 1 (78.9 KiB)

 

11.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 2 Решење о проглашењу изборне листе број 2 (78.5 KiB)

 

12.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of  Решење о проглашењу изборне листе број 3 Решење о проглашењу изборне листе број 3 (78.2 KiB)

 

13.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 4 Решење о проглашењу изборне листе број 4 (78.6 KiB)

 

25.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 5 Решење о проглашењу изборне листе број 5 (80.5 KiB)

 

27.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 6 Решење о проглашењу изборне листе број 6 (78.6 KiB)

 

29.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 7 Решење о проглашењу изборне листе број 7 (79.3 KiB)

 

30.3.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 8 Решење о проглашењу изборне листе број 8 (78.3 KiB)

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 9 Решење о проглашењу изборне листе број 9 (58.2 KiB)

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 10 Решење о проглашењу изборне листе број 10 (40.8 KiB)

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 11 Решење о проглашењу изборне листе број 11 (77.7 KiB)

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
Icon of Решење о проглашењу изборне листе број 12 Решење о проглашењу изборне листе број 12 (155.4 KiB)

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
Icon of Преглед решења Преглед решења (756.9 KiB)


27.11.2015. – Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Кула
Icon of Преглед решења Преглед решења (167.1 KiB)

 

24.6.2015. – Општинско веће општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за релизацију програма и пројеката у области омладинског сектора
Icon of Преглед решења Преглед решења (134.5 KiB)

 

9.6.2015. – Председник општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за реализацију програма и пројеката у области културе
Icon of Преглед решења Преглед решења (154.1 KiB)

 

11.5.2015. – Општинско веће општине Кула

Icon of Решење о додели средстава у области јавног информисања бр. 1 Решење о додели средстава у области јавног информисања бр. 1 (334.1 KiB)

 

Icon of  Решење о додели средстава бр. 2. Решење о додели средстава бр. 2. (339.4 KiB)

 

Icon of Решење о додели средстава бр. 3. Решење о додели средстава бр. 3. (431.4 KiB)

 

Icon of  Решење о додели средстава бр. 4. Решење о додели средстава бр. 4. (431.4 KiB)

 

30.11.2014. – Општинско веће општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Кула
Icon of Преглед решења Преглед решења (198.9 KiB)

 

19.03.2014. – Скупштина општине Кула
Icon of Решење о именовању Јавних предузећа - 2014 Решење о именовању Јавних предузећа - 2014 (87.5 KiB)

 

15.10.2013. – Скупштина општине Кула
Icon of Решење о именовању директора Јавних предузећа Решење о именовању директора Јавних предузећа (108.0 KiB)