Новембар 2022. године Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=2839 tpl=filebrowser /]

 

Октобар 2021. Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=2695 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2689 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2684 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2685 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2686 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2687 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=2688 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2020. Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=2578 tpl=filebrowser  /]

 

Март 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
[wpfilebase tag=file id=2009 tpl=filebrowser /]

 

Фебруар 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
[wpfilebase tag=file id=1998 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Привремени орган општине Кула  
[wpfilebase tag=file id=1917 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1918 tpl=filebrowser /]

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1921 tpl=filebrowser /]

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1919 tpl=filebrowser /]

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1920 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1916 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1915 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1914 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1865 tpl=filebrowser /]

 

Октобар 2018. Општинска изборна комисија у Кули
[wpfilebase tag=file id=1866 tpl=filebrowser /]


Јул 2018. – Скупштина општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1743 tpl=filebrowser /]

 

Април 2018. – Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1576 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2017. – Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1390 tpl=filebrowser /]

 

Јул 2017. – Председник општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1270 tpl=filebrowser /]

 

Децембар 2016. – Општинско веће Општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1078 tpl=filebrowser /]

 

Новембар 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Кула

[wpfilebase tag=file id=995 tpl=filebrowser /]

 

Јун 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о именовању чланова Савета за привреду Општине Кула

[wpfilebase tag=file id=921 tpl=filebrowser /]

 

30.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о додели средстава по конкурсу за јавно информисање

[wpfilebase tag=file id=640 tpl=filebrowser /][wpfilebase tag=file id=637 tpl=filebrowser /][wpfilebase tag=file id=639 tpl=filebrowser /][wpfilebase tag=file id=648 tpl=filebrowser /]

 

28.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
[wpfilebase tag=file id=647 tpl=filebrowser /]

 

9.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=638 tpl=filebrowser /]

 

11.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=660 tpl=filebrowser /]

 

12.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=653 tpl=filebrowser /]

 

13.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=662 tpl=filebrowser /]

 

25.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=658 tpl=filebrowser /]

 

27.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=654 tpl=filebrowser /]

 

29.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=659 tpl=filebrowser /]

 

30.3.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=664 tpl=filebrowser /]

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=652 tpl=filebrowser /]

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=657 tpl=filebrowser /]

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=656 tpl=filebrowser /]

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
[wpfilebase tag=file id=655 tpl=filebrowser /]

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
[wpfilebase tag=file id=641 tpl=filebrowser /]


27.11.2015. – Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Кула
[wpfilebase tag=file id=663 tpl=filebrowser /]

 

24.6.2015. – Општинско веће општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за релизацију програма и пројеката у области омладинског сектора
[wpfilebase tag=file id=661 tpl=filebrowser /]

 

9.6.2015. – Председник општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за реализацију програма и пројеката у области културе
[wpfilebase tag=file id=651 tpl=filebrowser /]

 

11.5.2015. – Општинско веће општине Кула

[wpfilebase tag=file id=645 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=643 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=644 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=642 tpl=filebrowser /]

 

30.11.2014. – Општинско веће општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Кула
[wpfilebase tag=file id=650 tpl=filebrowser /]

 

19.03.2014. – Скупштина општине Кула
[wpfilebase tag=file id=646 tpl=filebrowser /]

 

15.10.2013. – Скупштина општине Кула
[wpfilebase tag=file id=649 tpl=filebrowser /]