Новембар 2022. године Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Кула

 

Октобар 2021. Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Кула

Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина

Решење о образовању Савета за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула

Решење о разрешењу и именовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности

Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности

Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области позоришне уметности

Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области уметничке игре – класичан балет, народна игра, савремена игра

 

Новембар 2020. Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Кула

 

Март 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Решење – адвокат Бранибор Јовичић

 

Фебруар 2019. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Решење – адвокат Бранибор Јовичић

 

Новембар 2018. Привремени орган општине Кула  

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 8

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 7

 

Децембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 6

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 5.

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 4

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 3

 

Новембар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 2

 

Октобар 2018. Општинска изборна комисија у Кули

Решење о проглашењу изборне листе бр. 1

 

Јул 2018. – Скупштина општине Кула

Решења о именовању директора ЈКП

 

Април 2018. – Општинско веће општине Кула

Решење о именовању чланова Савета за привреду општине Кула

 

Новембар 2017. – Општинско веће општине Кула

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину

 

Јул 2017. – Председник општине Кула

Решење о именовању конкурсне комисије за доношење оцене пројеката поднетих на јавни конкурс

 

Децембар 2016. – Општинско веће Општине Кула

Решење о именовању жалбене комисије

 

Новембар 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Кула

Решење о просечним ценама

 

Јун 2016. – Општинско веће Општине Кула
Решење о именовању чланова Савета за привреду Општине Кула

Решење

 

30.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о додели средстава по конкурсу за јавно информисање

Страна 1

Страна 2

Страна 3

Страна 4

 

28.6.2016. – Председник општине Кула
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години

Преглед решења

 

9.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 1

 

11.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 2

 

12.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 3

 

13.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 4

 

25.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 5

 

27.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 6

 

29.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 7

 

30.3.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 8

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 9

 

05.04.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 10

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 11

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија

Решење о проглашењу изборне листе број 12

 

10.04.2016. – Општинска изборна комисија
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања

Преглед решења

 

27.11.2015. – Општинско веће општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Кула

Преглед решења

 

24.6.2015. – Општинско веће општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за релизацију програма и пројеката у области омладинског сектора

Преглед решења

 

9.6.2015. – Председник општине Кула
Решење о расподели средстава из буџета општине Кула за реализацију програма и пројеката у области културе

Преглед решења

 

11.5.2015. – Општинско веће општине Кула

Решење о додели средстава у области јавног информисања бр. 1

Решење о додели средстава бр. 2.

Решење о додели средстава бр. 3.

Решење о додели средстава бр. 4.

 

30.11.2014. – Општинско веће општине Кула
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Кула

Преглед решења

 

19.03.2014. – Скупштина општине Кула

Решење о именовању Јавних предузећа – 2014

 

15.10.2013. – Скупштина општине Кула

Решење о именовању директора Јавних предузећа