Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11, канцеларија бр.113
Број телефона: 025/722-733 лок: 214
Просветна инспекторка – Весна Медојевић
E – пошта: vmedojevic@kula.rs

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којим се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, што је регулисано Законом о просветној инспекцији (Службени гласник РС, бр. 27 од 6. априла 2018, 129 0д 28.12.2021.).

Годишњи план инспекцијског надзора за школску 2021/22.год (линк ка страници МПН – Просветна инспекција – план и извештај о инспекцијском надзору)

Онтролне листе (линк ка страници МПН – Просветна инспекција – контролне листе)