Општина Кула је смештена на плодној војвођанској равници, на раскрсници путева између три велика града: Новог Сада, Сомбора и Суботице. Налази се уз границу две земље Европске уније (Хрватска и Мађарска) на стратешкој позицији између два велика паневропска коридора, реке Дунав (Коридор 7) и аутопута Е75 (Коридор 10).

Мрежом путних, железничких и речних коридора и аеродрома, општина је добро повезана са читавим регионом југоисточне Европе, што је чини веома атрактивном инвестиционом дестинацијом. Паневропски коридор 10 (АУТОПУТ Е -75) удаљен је само 17 км државним путем Б реда и повезује је са земљама централне и северне Европе на једном крају и југоисточном Европом и Азијом на другом крају.

Међународна железничка станица је у непосредној близини града -10 км. Главни водени пут у ЕУ – река Дунав (Коридор 7) и међународна лука Богојево, удаљени су 38 км и повезују Кулу са 10 европских држава.

Најближи међународни аеродром је у Хрватској -Осијек (удаљеност 79 км), док је аеродром „Никола Тесла” у Београду удаљен 129 км.

Општина Кула је препознатљива као мултинационална и мултикултурална средина у којој се различитости негују и чувају, као и по најквалитетнијем обрадивом земљишту у овом делу Европе, JAFFA слаткишима, крстурској паприци, првом ветропарку у Србији и много чему другом. Такође, то је једна од најопремљенијих индустријских зона у Србији, која нуди идеалне услове за све инвеститоре који желе да започну или прошире своје пословање у региону југоисточне Европе. То укључује бесцарински приступ тржишту Русије и другим важним тржиштима у Европи и Америци, нижи оперативни трошкови, квалификована радна снага по конкурентним ценама и сертификовано повољно пословно окружење.

Локална економија се највише ослања на пољопривреду, претежно на ратарство, што и не чуди с обзиром да располаже са преко 40.000 хектара најквалитетнијег обрадивог земљишта.

Могућност производње енергије из обновљивих извора, са посебним нагласком на процесуирање биомасе од стратешке је важности за општину Кула. Поред тога, стратегија одрживог развоја за период 2014-2020. дефинише правац развоја и у другим областима локалног економског развоја у којима ће се вршити улагања у наредном периоду.