База је у .zip формату, а унутар архиве се налазе два excel документа. Један се односи на предузетнике а други на привредна друштва.