Opština Kula ima radne zone o kojima se možete informisati ako kliknete na sledeći link:

radnazona1

radnazona2

radnazona3