Општина Кула има радне зоне о којима се можете информисати ако кликнете на следећи линк:

radnazona1

radnazona2

radnazona3