ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ – преузмите детаљан водич

За додатне информације о финанскијским подстицајима :

Развојна Агенција Војводине

Развојна Агенција Србије


ПОСЛОВНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Општина Кула је припремила и пословне подстицаје за инвеститоре којим нуди и до 50% умањења накнаде за грађевинско земљиште. Локална самоуправа нуди и ослобађање од комуналних такси за истицање, накнаде за заштиту и унапређење животне средине у наредне две године, као и ослобађање од трошкова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу. Поред посебних погодности потенцијални инвеститори могу рачунати и на добијање свих потребних дозвола и документације у одговарајућем року.

ГЛАВНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Бесплатно земљиште за инвеститоре који запосле 100 и више грађана општине Кула. Земљиште које нудимо се налази у индустријској зони у Кули, која је у потпуности инфраструктурно опремљена (вода, струја, гас, путеви, канализација).

·Ослобађање трошкова прикључења на водовод и канализацију.

За нове инвеститоре ослобађање од такси на локалном нивоу прве две године.

За инвеститоре који запосле више од 1000 радника ослобађање од локалних такси и пореза док у процесу производње имају најманње 1000 запослених радника.

МОТИВ ВИШЕ ЗА ВАШ УСПЕХ

1. Општина Кула ће отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште по цени, односно закупнини која је мања од тржишне, или без накнаде, у складу са Законом о планирању и изградњи:

 • без накнаде, уколико инвеститор запосли 100 или више радника,
 • по цени мањој од тржишне са умањењем од 10 до 90% у зависности од броја новозапослених радника.

2. накнаду за уређење грађевинског земљишта умањити:

 • накнаду за грађевинско земљиште умањити од 10% -75% ако запосли од 10 до 100 радника,
 • уколико инвеститор запосли више од 100 радника на неодређено време ослобађа се плаћања накнаде.

3. Ослободити инвеститора од комуналне таксе за истицање назива фирме и накнаде за заштиту и унапређење животне средине у наредне две године.

4. Ослободити од трошкова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу .

——————————-

Инвеститори који су већ власници грађевинског земљишта на којем имају намеру да граде објекте у којима ће отворити нова радна места, имају право на подстицај из тачке 2,3,4 и 5.

Позивамо заинтересоване инвеститоре да доставе ПИСМО О НАМЕРАМА које треба да садржи

 • основна информација о инвеститору (назив фирме, делатност и др.)
 • списак и опис објеката које намеравају да граде
 • површину парцеле која  је је потребна за градњу наведених објеката,
 • делатност коју ће обављати,
 • рок изградње објекта
 • рок почетка обављања делатности ,
 • број новоотворених радних места
 • квалификациону структуру радника
 • и све остале информације које су од значаја за реализацију инвестиције.

Писмо о намерама доставити на адресу: ОПШТИНА КУЛА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 25230 Кула, Лењинова 11, тел. 025/751 113, контакт особа Дамјан Миљанић , и-мејл: kabinet@kula.rs i rzdrnja@kula.rs

[wpdm_package id=’2654′]