На територији општине Кула у претходном периоду биле су заступљене индустријске гране као што су: металопрерађивачка индустрија, дрвна, текстилна, индустрија коже и прехрамбена индустрија. У оквиру металске индустрије, ФА Истра Кула, која се тренутно налази у стечају, запошљавала је преко 2.000 радника. Такође и остале фабрике (Фабрика коже “Етерна”, Фабрика вунених тканина “Слобода”, Индустрија намештаја “Крамер”), које су запошљавале више хиљада радника се налазе у  стечају.

Велики број стручно оспособљеног кадра који је био запослен у поменутим фабрикама се тренутно налази на тржишту рада Националне службе за запошљавање – филијала Кула, што представља предност потенцијалним инвеститорима при ангажовању стручне радне снаге.

Поред постојећег стручног кадра, у општини Кула постоје стручне средње школе у области економије, машинства, електротехнике и пољопривреде, што представља значајан извор образованих кадрова.

Општина Кула је након вишегодишњих активности спремна за греенфиелд инвестиције. Општинско Веће је на седници одржаној 15.10.2011. године усвојило Јавни позив инвеститорима да улажу у општину Кула.

Радна зона у Кули се налази на изузетној локацији између Куле и Врбаса, на магистралном путу М-3. У радној зони инвеститори могу градити на површини од 20 ха. Општина Кула је спремна да потенцијалним инвеститорима изађе у сусрет и да унутар радне зоне формира парцеле површине у зависности од потреба инвеститора. У оквиру радне зоне дозвољена је градња објеката у којима се могу обављати све привредне (производне) делатности, складиштити сировине и готови производи, обављати услужне делатности и слично.

Предности изабране локације за изградњу индустријске зоне су у доступности саобраћајница (магистрални пут М-3 пролази поред планиране индустријске зоне, удаљеност од аутопута Е-75 износи 17 км, близина међународне железничке пруге (Будимпешта-Суботица-Врбас-Нови Сад-Београд-Ниш-Атина) удаљеност 12 км, постојање водног пута (Велики Бачки Канал) који ће после ревитализације постати плован.

Спремни смо да пружимо све информације и потребну помоћ и вези „браунфилд“ локација, као и да заједно обиђемо све фабричке хале које су тренутно у поступку продаје.

Браунфилд локације се налазе у промотивном материјалу.

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У СРБИЈУ

 

 • Повољан географски положај-Европски коридори 10 и 7 пролазе кроз Србију, веза Европе и Азије
 • Споразум о слободној трговини са Руском Федерацијом, Белорусијом-тржиште од 150 милиона потрошача. Једино Србија од земаља региона има потписан ФТА са Русијом.
 • Србија члан ЦЕЕФТА-тржиште од око 60 милиона људи
 • Макроекономска стабилност-ограничена инфлација и стални раст ГДП-а
 • Преференцијални трговински статус са земљама ЕУ и УСА
 • Национални третман страних компанија
 • Најниже пореске стопе у региону: 10% порез на профит, 8-18% ПДВ
 • 10 година ослобођења од пореза за велике инвестиције-преко 7,5 мил еура и 100 запослених
 • Највећи прилив ФДИ у Југоисточној Европи
 • Државни подстицаји за инвестиционе пројекте-2.000-10.000 еур по новозапосленом
 • Увоз ослобођен царина за сировине, полупроизводе, компоненте и опрему