Одлуке, таксе, накнаде

Општина спроводи транспарентну пореску политику и политику наплате такси којима се стимулише економски развој:

 

Icon of Одлука о подстицајима Одлука о подстицајима (528.8 KiB)

 

Icon of Одлука о локалним комуналним таксама Одлука о локалним комуналним таксама (188.1 KiB)

 

Icon of Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Кула Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Кула (106.0 KiB)

 

Icon of Одлука о локалним административним таксама Одлука о локалним административним таксама (245.5 KiB)

 

Icon of Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта (246.3 KiB)

 

Icon of Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (229.5 KiB)