Kulska Opština je spremila promotivni materijal o brovnfield lokacijama.

Na teritoriji opštine Kula nalaze se nekadašnji industrijski giganti kao što su Fabrika armatura “Istra”, Fabrika kože “Eterna”, Fabrika Vunenih tkanina AD “Kulski štofovi.

Sada sa preko 30.000 m2, prostora pod halama sa obezeđenom infrastrukturom  i postrojenjima predstavljaju najznačajnije brovnfield lokacije.