Portal bezbednosti saobraćaja

WEB GIS aplikacija za pristup podacima Portala, koja je razvijena od strane stručnjaka AMSS  Centra za motorna vozila i kompanije GDi GISDATA, omogućava pristup i rad sa sledećim podacima:

  1. Podaci o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama
  2. Podaci o učesnicima saobraćajnih nezgoda
  3. Podaci o putevima i karakteristikama puteva sa aspekta bezbednosti saobraćaja
  4. Podaci o indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju
  5. Stavovi o opasnostima i rizicima u saobraćaju
  6. Identifikacija problema u bezbednosti saobraćaja

Portal bezbednosti saobraćaja

Korisničko ime: kula
Lozinka: kula