Годишњи План рада инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину

Годишњи План инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2023. годину

Годишњи План рада Одељења за инспекцијске послове за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана рада инспекције за путеве и друмски саобраћај Општинске управе Кула за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора одсека за инспекцијско-комуналне послове
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2019. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[wpfilebase tag=file id=2722 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=2587 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=2403 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1833 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1834 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1835 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1836 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1362 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1363 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1364 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1365 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1366 tpl=filebrowser /]