Годишњи план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове за 2023. годину

Годишњи план рада одељења за инспекцијске послове за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана рада инспекције за путеве и друмски саобраћај Општинске управе Кула за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора одсека за инспекцијско-комуналне послове
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2019. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Icon of Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2022. годину Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2022. годину (550.2 KiB)

 

Icon of Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2021. годину Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2021. годину (550.5 KiB)

 

Icon of Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2020. годину Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2020. годину (2.7 MiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину (1.0 MiB)

 

Icon of План рада саобраћајне инспекције - 2019. година План рада саобраћајне инспекције - 2019. година (336.3 KiB)

 

Icon of План рада грађевинске инспекције - 2019. година План рада грађевинске инспекције - 2019. година (751.7 KiB)

 

Icon of План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину (646.0 KiB)

 

Icon of Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину (334.6 KiB)

 

Icon of Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција (656.7 KiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину (1.0 MiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину (377.7 KiB)

 

Icon of План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину (638.9 KiB)