Годишњи план рада инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове за 2023. годину

Годишњи план рада одељења за инспекцијске послове за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове за 2020. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана инспекцијског надзора за 2020. годину
Предлог плана рада инспекције за путеве и друмски саобраћај Општинске управе Кула за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора одсека за инспекцијско-комуналне послове
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2019. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2022. годину

Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2021. годину

Програм рада буџетског инспектора општине Кула за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

План рада саобраћајне инспекције – 2019. година

План рада грађевинске инспекције – 2019. година

План рада Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину

Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину

Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину – Грађевинска инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину

План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину