Заменик начелника општинске управе: Стјепан Вакула
Телефон: 025/751-299
mail:
vakula

Биографија заменика начелника општинске управе:

Стјепан Вакула је рођен 02.05.1957. године у Врбасу. Основну школу је завршио у Кули, а гимназију у Србобрану. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду. Од 1990. године запослен је у Општинској управи у Кули. Ожењен је, има двоје деце.