У приземљу општинске зграде се налази модерни општински услужни центар. Услужни центар представља пример новог односа према грађанима, у коме странке своје послове обављају на једном месту, без ранијих бирократских потешкоћа и непотребних шетњи са шалтера на шалтер, од канцеларије до канцеларије. Сада грађани своје послове обављају на једном месту, брзо и ефикасно.

Радно време са странкама је од 8 до 14 часова.

Шалтер бр.1 – Марија Бурић
Послови личних стања грађана – матичар
– Издавање извода из матичне књиге рођених
– Издавање извода из матичне књиге умрлих
– Издавање извода из матичне књиге венчаних
– Издавање уверења о држављанству
телефон: 025/751-121

Шалтер бр.2 – Миљан Стељић
– Бирачки списак
– Отварање радних књижица

Шалтер бр.3 – Николина Квасни
– Послови друштвене бриге о деци
– Ученички и студентски стандард
телефон: 025/751-142

Шалтер бр.4 – Душица Ђајић
Телефон: 025/751-141

Шалтер бр.5 – Иренка Грубор
Телефон: 025/751-146

Шалтер бр.6 – Јадранка Вранеш
Пореска евиденција

Шалтер бр. 7 – Драгица Аџић
Шалтер за предузетнике
Послови мале привреде
– Регистрација предузетника
– Промене код предузетника
– Брисање
– Извод
– Превођење
– Остали послови

Телефон: 025/751-129

Шалтер бр.8 – Александар Мумин
– Урбанизам и грађевинарство
– Комунално-стамбени послови
– Послови имовинско-правне службе
– Послови заштите животне средине
телефон: 025/751-143

dsc_1737

Општина Кула је добитник награде за најбољу ИКТ праксу међу градовима и општинама Србије у категорији сервиси за грађане – информациони систем за електронско управљање документацијом. Награду је, на првој конференцији посвећеној најбољим информационим и комуникационим праксама (ИКТ) за подстицај локалног економског развоја доделила Стална конференција градова и општина и УСАИД – Програм за подстицај економском развоју општина.