Rukovodilac Odeljenja: Bojan Vuković
Telefon: 025 751 155
mail: svakula@kula.rs

Odeljenje za upravu i opšte poslove obavlja:

– upravne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je sprovođenje povereno opštini, u oblasti državljanstva, matičnih knjiga u oblasti braka, ličnog imena, matičnih brojeva građana, biračkih spiskova i kancelarijskog poslovanja
,
– predlaže i priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje za upravu i opšte poslove,
– predlaže i priprema nacrte svih pojedinačnih i opštih akata koje donosi načelnik Opštinske uprave,
– poslove planiranja za ostvarivanje funkcija opštine u uslovima neposredne ratne opasnosti i u ratu iz svoje nadležnosti,
– poslove planiranja zadataka i preduzimanja mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda,
– poslove vezane za prevođenje i službenu upotrebu rusinskog i mađarskog jezika za potrebe Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća, Opštinske uprave i građana,
– poslove pisarnice i arhive, poslove overe potpisa i rukopisa, poslove radnih odnosa u Opštinskoj upravi, poslove izdavanja radnih knjižica, informisanja, obavlja kurirske poslove, daktilografske poslove i umnožavanje materijala.
Koordinator za prijemno, kancelarijsko-arhivske poslove
Obavlja jednostavne i manje složene kancelarijsko-dokumentacione i operativne poslove, i to:
koordinira radom izvršilaca kancelarijsko-arhivskih poslova,
obavlja poslove u prijemnoj kancelariji / vrši prijem, otvaranje i pregledanje pošte, klasificiranje i raspoređivanje predmeta, ispisivanje omota spisa i formira predmete, odnosno vrši zavođenje predmeta i podnesaka, popis akta, dostavljanje predmeta u rad
stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom izvršavanju poslova iz oblasti kancelarijskog poslovanja i neposredno izvršava iste poslove po propisima o kancelarijskom poslovanju koji se primenjuju na državnu upravu,
postupa u skladu sa propisima o arhivskoj građi i predaje arhivu na čuvanje,
vrši i druge poslove koje mu poveri načelnik Odeljenja ili šef Odseka.
– tehničke poslove obezbeđenja objekata,
– sprovodi postupke javnih nabavki dobara i usluga za potrebe Opštinske uprave,
– poslove pružanja pravne pomoći građanima u skladu sa posebnim aktom načelnika Opštinske uprave,
– poslove organizacije i načina rada Uslužnog centra Opštinske uprave,
– poslove iz nadležnosti Odeljenja po naseljenim mestima opštine Kula za koje je to predviđeno zakonom i drugim propisima,
– i druge stručne, administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.
– U okviru Odeljenja obavljaju se poslovi mesnih kancelarija u naseljenim mestima:
1. Mesna kancelarija Crvenka za naseljeno mesto Crvenka,
2. Mesna kancelarija Sivac za naseljeno mesto Sivac,
3. Mesna kancelarija Kruščić za naseljeno mesto Kruščić,
4. Mesna kancelarija Ruski Krstur za naseljeno mesto Ruski Krstur,
5. Mesna kancelarija Lipar za naseljeno mesto Lipar.
,
– predlaže i priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje za upravu i opšte poslove,
– predlaže i priprema nacrte svih pojedinačnih i opštih akata koje donosi načelnik Opštinske uprave,
– poslove planiranja za ostvarivanje funkcija opštine u uslovima neposredne ratne opasnosti i u ratu iz svoje nadležnosti,
– poslove planiranja zadataka i preduzimanja mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda,
– poslove vezane za prevođenje i službenu upotrebu rusinskog i mađarskog jezika za potrebe Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća, Opštinske uprave i građana,
– poslove pisarnice i arhive, poslove overe potpisa i rukopisa, poslove radnih odnosa u Opštinskoj upravi, poslove izdavanja radnih knjižica, informisanja, obavlja kurirske poslove, daktilografske poslove i umnožavanje materijala.
Koordinator za prijemno, kancelarijsko-arhivske poslove
Obavlja jednostavne i manje složene kancelarijsko-dokumentacione i operativne poslove, i to:
koordinira radom izvršilaca kancelarijsko-arhivskih poslova,
obavlja poslove u prijemnoj kancelariji / vrši prijem, otvaranje i pregledanje pošte, klasificiranje i raspoređivanje predmeta, ispisivanje omota spisa i formira predmete, odnosno vrši zavođenje predmeta i podnesaka, popis akta, dostavljanje predmeta u rad
stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom izvršavanju poslova iz oblasti kancelarijskog poslovanja i neposredno izvršava iste poslove po propisima o kancelarijskom poslovanju koji se primenjuju na državnu upravu,
postupa u skladu sa propisima o arhivskoj građi i predaje arhivu na čuvanje,
vrši i druge poslove koje mu poveri načelnik Odeljenja ili šef Odseka.
– tehničke poslove obezbeđenja objekata,
– sprovodi postupke javnih nabavki dobara i usluga za potrebe Opštinske uprave,
– poslove pružanja pravne pomoći građanima u skladu sa posebnim aktom načelnika Opštinske uprave,
– poslove organizacije i načina rada Uslužnog centra Opštinske uprave,
– poslove iz nadležnosti Odeljenja po naseljenim mestima opštine Kula za koje je to predviđeno zakonom i drugim propisima,
– i druge stručne, administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.
– U okviru Odeljenja obavljaju se poslovi mesnih kancelarija u naseljenim mestima:
1. Mesna kancelarija Crvenka za naseljeno mesto Crvenka,
2. Mesna kancelarija Sivac za naseljeno mesto Sivac,
3. Mesna kancelarija Kruščić za naseljeno mesto Kruščić,
4. Mesna kancelarija Ruski Krstur za naseljeno mesto Ruski Krstur,
5. Mesna kancelarija Lipar za naseljeno mesto Lipar.