Rukovodilac Odeljenja: Miladin Pikula
telefon: 025/751-154
E – pošta: mpikula@kula.rs

U okviru Odeljenja za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi koji se tiču problematike iz oblasti građevinarstva, putne privrede, saobraćaja, zaštite životne sredine i komunalne oblasti.

Odeljenje objedinjuje sledeće odseke:

  1. Odsek za poslove inspekcije za puteve i drumski saobraćaj, građevinske inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine
  2. Odsek za inspekcijsko komunalne poslove
  3. Odsek za zaštitu životne sredine

Odsek za poslove inspekcije za puteve i drumski saobraćaj, građevinske inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine prati, proučava i sprovodi propise iz oblasti saobraćaja, putne privrede, građevinarstva i zaštite životne sredine. Izrađuju se predlozi rešenja iz oblasti inspekcijskog nadzora u saradnji sa nadležnom inspekcijom, vrši se inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim putevima, Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i ostalih pravilnika, uredbi i drugih propisa donesenih na osnovu ovih zakona;  vrši se inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti građevinarstva, kao i podzakonskih akata iz ovih oblasti kao i nadzor u sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

Odsek za inspekcijsko komunalne poslove se bavi praćenjem, proučavanjem i sprovođenjem propisa iz komunalne oblasti u delu inspekcijskog nadzora, izrađivanjem predloga rešenja iz oblasti inspekcijskog nadzora u saradnji sa nadležnom inspekcijom, izrađivanjem predloga rešenja koje donosi Opštinsko veće iz delokruga odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove  – odsek za urbanizam i građevinarstvo, kao izvršavanje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona i podzakonskih akata iz komunalne oblasti.

ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
– Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
– Republička administrativna taksa
– Popunjen obrazac u Prilogu 1. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini  zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
– Lokacijska dozvola
– Idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta ili tehnolokog projekta

ZAHTEV ZA ODREĐIVANJA OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
– Zahtev za određivanje obima i sadržaja studija o proceni uticaja na životnu sredinu
– Republička administrativna taksa
– Dokumentacija predviđena u Prilogu 2. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
– Lokacijska dozvola
– Idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta ili tehnolokog projekta

ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
– Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
– Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u tri primerka, jedan primerak u elektronskom obliku
– Glavni projekat-izvod iz projekta
– Republička administrativna taksa
– Podaci o šifri delatnosti i registraciji preduzeća

INSPEKCIJSKI POSLOVI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE