Rukovodilac Odeljenja: Nikola Žeželj
Telefon:  025 729 660
Mail  zezeljnikola@gmal.com
Sajt:  www.razvojkula.rs

U okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj obavljaju se najsloženiji poslovi u domenu unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja. Prati se stanje o oblasti privrednog razvoja, izrađuju se izveštaji i analize u cilju podsticanja privrednog razvoja. Vrši se prikupljanje, praćenje i tehnička obrada statističkih podataka i dostavljaju se potrebni izveštaji i informacije u vezi lokalnog ekonomskog razvoja. Priprema se baza podataka o lokalnim privrednicima, učestvuje se u izradi razvojnih strategija opštine Kula i lokalnih akcionih planova. Osim toga uspostavlja se saradnja sa relevantnim subjektima i međunardnim organizacijama u cilju ostvarivanja projekata iz oblasti ruralnog i ekonomskog razvoja.

Obavljaju se poslovi:

  • Koordinacije za lokalni ekonomski razvoj i projektne aktivnosti
  • Koordinacije za ruralni ekonomski razvoj
  • Poslovi informisanja i protokola