Руководилац Одељења: Никола Жежељ
Телефон:  025 729 660
Mail  zezeljnikola@gmal.com
Сајт:  www.razvojkula.rs

У оквиру Канцеларије за локални економски развој обављају се најсложенији послови у домену унапређења локалног економског развоја. Прати се стање о области привредног развоја, израђују се извештаји и анализе у циљу подстицања привредног развоја. Врши се прикупљање, праћење и техничка обрада статистичких података и достављају се потребни извештаји и информације у вези локалног економског развоја. Припрема се база података о локалним привредницима, учествује се у изради развојних стратегија општине Кула и локалних акционих планова. Осим тога успоставља се сарадња са релевантним субјектима и међунардним организацијама у циљу остваривања пројеката из области руралног и економског развоја.

Обављају се послови:

  • Координације за локални економски развој и пројектне активности
  • Координације за рурални економски развој
  • Послови информисања и протокола