21.03.2019. Скупштина општине Кула
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

28.02.2019. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда

18.12.2018. Привремени орган општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

22.11.2018. Привремени орган општине Кула
Решење о измени Решења о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

25.10.2018. Општинско веће општине Кула
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

08.10.2018. Општинско веће општине Кула
Icon of Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула (152.1 KiB)

05.09.2018. Општинско веће општине Кула
Јавни оглас за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања

16.08.2018. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

18.06.2018. Комисија за издавање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

14.05.2018. Председник Општине
Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

 

05.02.2018. Општинско веће општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кула

 

11.01.2018. Комисија за издавање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

28.12.2017. Општинско веће општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

18.12.2017. Скупштина општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

15.12.2017. Председник Општине Кула
Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула
Формулар за пријављивање

 

07.10.2017. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословне понуде путем прикупљања писмених понуда

 

03.10.2017. Општинско веће Општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

08.09.2017. Председник Општине
Јавни позив Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

 

25.08.2017. Општинско веће Општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради давања у закуп на одређено време јавне површине ради постављања привременог мањег монтажног објекта – киоска

 

07.08.2017. Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула
Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања

 

29.06.2017. Општинa Кула-Oпштинска управа

Icon of Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Кула Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Кула (216.1 KiB)

 

Icon of Образац 1- Изјава Образац 1- Изјава (172.2 KiB)

 

09.05.2017. Скупштина Општине Кула

Icon of Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања  ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула (140.2 KiB)

 

28.04.2017. Председник општине Кула

Icon of Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  у пољопривредне сврхе - кошење ливада Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе - кошење ливада (288.0 KiB)

 

28.04.2017. Општинско веће Општине Кула

Icon of Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула (128.5 KiB)

 

29.12.2016. – Скупштина Општине Кула

Icon of Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула (135.7 KiB)

 

25.11.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора

Icon of Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда (1.1 MiB)

 

10.11.2016. – Интерни конкурс – Општинска Управа

Icon of Интерни конкурс - 10.11.2016. Интерни конкурс - 10.11.2016. (222.8 KiB)

 

25.07.2016. – ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње јавним надметањем
Icon of преглед огласа преглед огласа (272.5 KiB)

06.07.2016. – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
Јавни увид
Icon of преглед огласа преглед огласа (34.5 KiB)

05.07.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
Icon of преглед огласа преглед огласа (201.8 KiB)

24.06.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора
Icon of преглед огласа преглед огласа (58.8 KiB)