21.03.2019. Скупштина општине Кула
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

28.02.2019. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда

18.12.2018. Привремени орган општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

22.11.2018. Привремени орган општине Кула
Решење о измени Решења о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

25.10.2018. Општинско веће општине Кула
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

08.10.2018. Општинско веће општине Кула
[wpfilebase tag=file id=1820 tpl=filebrowser /]

05.09.2018. Општинско веће општине Кула
Јавни оглас за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања

16.08.2018. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

18.06.2018. Комисија за издавање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

14.05.2018. Председник Општине
Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

 

05.02.2018. Општинско веће општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кула

 

11.01.2018. Комисија за издавање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање пословних просторија путем прикупљања писмених понуда

 

28.12.2017. Општинско веће општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

18.12.2017. Скупштина општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

15.12.2017. Председник Општине Кула
Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула
Формулар за пријављивање

 

07.10.2017. Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословне понуде путем прикупљања писмених понуда

 

03.10.2017. Општинско веће Општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

 

08.09.2017. Председник Општине
Јавни позив Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

 

25.08.2017. Општинско веће Општине Кула
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради давања у закуп на одређено време јавне површине ради постављања привременог мањег монтажног објекта – киоска

 

07.08.2017. Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула
Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања

 

29.06.2017. Општинa Кула-Oпштинска управа

[wpfilebase tag=file id=1235 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=1236 tpl=filebrowser /]

 

09.05.2017. Скупштина Општине Кула

[wpfilebase tag=file id=1170 tpl=filebrowser /]

 

28.04.2017. Председник општине Кула

[wpfilebase tag=file id=1166 tpl=filebrowser /]

 

28.04.2017. Општинско веће Општине Кула

[wpfilebase tag=file id=1165 tpl=filebrowser /]

 

29.12.2016. – Скупштина Општине Кула

[wpfilebase tag=file id=1016 tpl=filebrowser /]

 

25.11.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора

[wpfilebase tag=file id=992 tpl=filebrowser /]

 

10.11.2016. – Интерни конкурс – Општинска Управа

[wpfilebase tag=file id=973 tpl=filebrowser /]

 

25.07.2016. – ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње јавним надметањем
[wpfilebase tag=file id=633 tpl=filebrowser /]

06.07.2016. – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
Јавни увид
[wpfilebase tag=file id=636 tpl=filebrowser /]

05.07.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
[wpfilebase tag=file id=634 tpl=filebrowser /]

24.06.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора
[wpfilebase tag=file id=635 tpl=filebrowser /]