Одлуке 2021

Одлука о поништавању јавног конкурса за суфинсирање пројекта средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања и унапређења јавног интереса у области информисања у 2021. години

Одлука о укидању ванредне ситуације за територију општине Кула

 

Одлуке 2020

 

Одлуке 2019

Одлука о отуђењу и давању у закуп и прибављања грађевинског земљишта

 

Одлуке 2018

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину

Одлука о додели пакета грађевинског материјала за побољшавање услова становања избеглица

 

Одлуке 2017

Одлука о финансијској подршци породици са децом

Одлука о расписивању избора за савет МЗ Нова Црвенка

Одлука о расписивању избора за савет МЗ Сивац

Одлука о буџету општине Кула 2017 – 4. део

Одлука о буџету општине Кула 2017 – 3. део

Одлука о буџету општине Кула 2017 – 2. део

Одлука о буџету општине Кула 2017 – 1. део

 

Одлуке 2016

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о расписивању прeвремених избора за Савет МЗ Црвенка 26.08.2016.

Одлука о Општинској управи – измене и допуне, 21.07.2016.

Одлука о поништењу јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине кула за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, 29.03.2016.

Одлука о подстицајима, 18.02.2016.

Одлука о максималном броју запослених, 01.02.2016.

 

Одлуке 2015

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о максималном броју запослених 25.12.2015.

Одлука о расписивању јавног огласа 06.11.2015.

Одлука о финансијској подршци са децом 06.11.2015.

Одлука о општинској управи 04.06.2015.

Одлука о боравишној такси, 23.04.2015.

Одлука о локалним административним таксама, 23.04.2015.

Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађ. земљишта, 23.04.2015.

Одлука о уклањању објеката који представљају непосредну опасност, 23.04.2015.

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађ. земљишта, 23.04.2015.

Одлука о утврђивању Дана општине Кула, 11.02.2015.

Одлука о утврђивању назива улица 12.02.2015.

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађ. земљишта, 12.02.2015.

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Кула, 29.12.2015.

 

Одлуке 2014

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности 19.03.2014.

Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Туристичка организација 24.10.2014.

Одлука о оснивању туристичке организације 24.10.2014.

Одлука о општинском правобранилаштву 20.11.2014.

Одлука о опстинском правобраниластву 19.03.2014.

Одлука о обављању комуналних делатности 29.12.2014.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Завод за изградњу Кула 29.12.2014.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Радник Сивац 29.12.2014.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Комуналац Кула 29.12.2014.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Руском Руски Крстур 29.12.2014.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама 29.12.2014.

Одлука о буџету за 2014. 29.12.2014.

 

Одлуке 2013

Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона 20.11.2013.

Одлука о обављању комуналних делатности 15.01.2013.

Одлука о месним заједницама 15.01.2013.

Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Кула 11.07.2013.