Одлуке о буџету

Одлука о буџету општине Кула за 2023. годину
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Грађански водич кроз Нацрт одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Закључак – Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину
Нацрт одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Одлука о трећем ребалансу буџета за 2022. годину
Упутство за припрему предлога трећег ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2022. годину
Табела за израду предлога

 

Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Допис уз упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула
Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула
Обрасци за програмски буџет за 2023. – бланко
Обрасци за програмски буџет за 2023. – предефинисани
Планирана маса средстава за плате запослених за 2023. годиу
Плате мсечно 2023.
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2022. годину
Преглед квалитетних пројеката за 2023, 2024 и 2025. годину
Преглед текућих поправки и одржавање зграда и објеката за 2023. годину

Одлука о другом ребалансу буџета за 2022. годину
Предлог ребаланса 2 2022. год.
Обавештење – Ребаланс 2 2022. год.
Одлука о првом ребалансу буџета за 2022. годину
Обавештење – Ребаланс 1 2022. год.
Предлог ребаланса 1 2022. год.
Пренете обавезе 2021-2022. год.

Одлука о буџету општине Кула за 2022. годину

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2022. годину

Допис уз упутство за примену нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2022. годину
Обрасци за програмски буџет 2022. – предефинисани
Планирање плата 2022. год.
Плате месечно 2022. год.
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2022. год. са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину

 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребеланс 3)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребеланс 2)
Табела за израду предлога другог ребаланса
Упутство за припрему предлога другог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребаланс 1.)
Одлука о буџету општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 3.)

 

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2021. годину
Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину
Обрасци за програмски буџет 2021. – предефинисани
Планирање плата 2021. год.
Плате месечно 2021. год.
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 1.)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 2.)

Icon of Одлука о буџету општине Кула за 2020. годину Одлука о буџету општине Кула за 2020. годину (4.4 MiB)

 

Icon of Одлука о трећем ребалансу буџета за 2019. годину Одлука о трећем ребалансу буџета за 2019. годину (5.0 MiB)

 

Icon of Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2019. годину Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2019. годину (6.1 MiB)

 

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2020. годину

Icon of Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету  опстине Кула за 2020 годину Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету опстине Кула за 2020 годину (142.1 KiB)

 

Icon of Обрасци за програмски буџет 2020 - предефинисани Обрасци за програмски буџет 2020 - предефинисани (1.9 MiB)

 

Icon of Плате месечно 2020 Плате месечно 2020 (76.0 KiB)

 

Icon of Полугодишњи извештај о учинку програма за 2019 годину Полугодишњи извештај о учинку програма за 2019 годину (163.0 KiB)

 

Icon of Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (647.0 KiB)
Icon of Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2019 Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2019 (15.2 MiB)

 

Icon of Упутство - Ребаланс 2019 Упутство - Ребаланс 2019 (385.0 KiB)

 

Icon of Табела 1 - предлог Ребаланса 2019 Табела 1 - предлог Ребаланса 2019 (88.0 KiB)
Icon of Одлука о буџету Општине Кула за 2019. годину Одлука о буџету Општине Кула за 2019. годину (5.5 MiB)
Icon of Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину (6.0 MiB)

Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Icon of Образац за програмски буџет за 2019 годину - Захтев за додатна средства Образац за програмски буџет за 2019 годину - Захтев за додатна средства (1.9 MiB)

 

Icon of Образац за програмски будзет за 2019 годину Образац за програмски будзет за 2019 годину (1.9 MiB)

 

Icon of Преглед капиталних пројеката Преглед капиталних пројеката (243.5 KiB)

 

Icon of Табела 3 - Плате месечно 2019 Табела 3 - Плате месечно 2019 (36.5 KiB)

 

Icon of Табела 4 - Планирање плата 2019 Табела 4 - Планирање плата 2019 (26.0 KiB)

 

Icon of Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019 годину Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019 годину (207.3 KiB)

 

Icon of Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018 годину Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018 годину (183.5 KiB)

 

Icon of Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (3.6 MiB)

 


 

 

Icon of Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину (6.3 MiB)

 

Icon of Упутство за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2018. годину Упутство за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2018. годину (386.1 KiB)

 

Icon of Табела 1 - Предлог ребаланса 1-2018 Табела 1 - Предлог ребаланса 1-2018 (56.0 KiB)

 

Icon of Одлука о буџету Општине Кула 2018. година Одлука о буџету Општине Кула 2018. година (5.4 MiB)

 

Icon of Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину (5.8 MiB)

ПРИПРЕМА БУЏЕТА – 2018. ГОДИНА

Icon of Упутство за припрему одлуке о буџету Општине Кула за 2018. годину Упутство за припрему одлуке о буџету Општине Кула за 2018. годину (3.4 MiB)

 

Icon of Табела 1 - Предлог плана прихода и примања Табела 1 - Предлог плана прихода и примања (63.5 KiB)

 

Icon of Табела 2 - Предлог плана расхода и издатака Табела 2 - Предлог плана расхода и издатака (546.2 KiB)

 

Icon of Табела 3 - Плате месечно 2018. година Табела 3 - Плате месечно 2018. година (32.0 KiB)

 

Icon of Табела 4 - Планирање плата 2018. година Табела 4 - Планирање плата 2018. година (23.5 KiB)

 

Icon of Табела 5 - Капитални пројекти Табела 5 - Капитални пројекти (461.5 KiB)

 

Icon of Табела 6 - Комисије и уговори Табела 6 - Комисије и уговори (12.2 KiB)

 

Icon of Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора у 2017. години Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора у 2017. години (591.7 KiB)

 

Icon of Пример попуњеног полугодишњег извештаја о учинку програма Пример попуњеног полугодишњег извештаја о учинку програма (4.4 MiB)

 

Icon of Образац 1 - Полугодишњи извештај о учинку програма за 2017 Образац 1 - Полугодишњи извештај о учинку програма за 2017 (47.5 KiB)

 


 

Icon of Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину (6.0 MiB)

 

Icon of Обавештење о првом ребалансу Општине Кула за 2017 годину Обавештење о првом ребалансу Општине Кула за 2017 годину (223.7 KiB)

 

pdf

Одлука о буџету Општине Кула за 2017. годину

 

pdfОдлука о ребалансу буџета општине Кула 2016

 

ПРИПРЕМА БУЏЕТА – 2017. ГОДИНА

Icon of Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину (1.3 MiB)

 

Icon of Допис уз упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину Допис уз упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину (212.4 KiB)

 

Захтев за додатна средства

Icon of Табела 1 - Захтев за додатна средства-прихода и примања Табела 1 - Захтев за додатна средства-прихода и примања (39.0 KiB)
Icon of Табела 1 - Захтев за додатна средства приход за МЗ Табела 1 - Захтев за додатна средства приход за МЗ (36.0 KiB)
Icon of Табела 2 - Захтев за додатна средства - расходи и издаци Табела 2 - Захтев за додатна средства - расходи и издаци (1.1 MiB)
Icon of Табела 2 - Захтев за додатна средства-расходи за МЗ Табела 2 - Захтев за додатна средства-расходи за МЗ (249.8 KiB)

 

Icon of Табела 1 - Предлог плана прихода и примања Табела 1 - Предлог плана прихода и примања (63.0 KiB)
Icon of Табела 1 - Предлог плана прихода и примања- за МЗ Табела 1 - Предлог плана прихода и примања- за МЗ (55.5 KiB)
Icon of Табела 2 - Предлог план расхода и издатака Табела 2 - Предлог план расхода и издатака (394.6 KiB)
Icon of Табела 2 - Предлог план расхода и издатака - за МЗ Табела 2 - Предлог план расхода и издатака - за МЗ (250.0 KiB)
Icon of Табела 3 - Плате месечно 2017. Табела 3 - Плате месечно 2017. (15.7 KiB)
Icon of Табела 4 - Планирање плата 2017. Табела 4 - Планирање плата 2017. (12.7 KiB)
Icon of Табела 5 - Капитални пројекти Табела 5 - Капитални пројекти (476.5 KiB)

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2016. ГОДИНА

Icon of Одлука о ребалансу буџета Општине Кула за 2016. годину - мај Одлука о ребалансу буџета Општине Кула за 2016. годину - мај (22.7 MiB)
Icon of Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2016. годину Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2016. годину (219.1 KiB)
Icon of Одлука о буџету Општине Кула за 2016. годину Одлука о буџету Општине Кула за 2016. годину (9.5 MiB)

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2015. ГОДИНА

Ребаланс одлуке о буџету за 2015. годину

Icon of Први ребаланс буџета 2015. године Први ребаланс буџета 2015. године (6.6 MiB)
Icon of Други ребаланс буџета 2015. године Други ребаланс буџета 2015. године (9.0 MiB)
Icon of Табела 1 - Предлог плана прихода и примања Табела 1 - Предлог плана прихода и примања (65.5 KiB)
Icon of Табела 2 - Предлог плана расхода и издатака Табела 2 - Предлог плана расхода и издатака (197.5 KiB)
Icon of Табела 3 - Плате месечно Табела 3 - Плате месечно (12.7 KiB)
Icon of Табела 4 - Планирање плата 2015 Табела 4 - Планирање плата 2015 (26.0 KiB)
Icon of Упутство за ребаланс буџета за 2015. годину Упутство за ребаланс буџета за 2015. годину (290.6 KiB)

 

Буџет за 2015. годину

Icon of Одлука о буџету за 2015. годину Одлука о буџету за 2015. годину (2.9 MiB)
Icon of Упутство о раду трезора општине Кула за 2015. год Упутство о раду трезора општине Кула за 2015. год (279.7 KiB)
Icon of Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015. год Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015. год (328.9 KiB)
Icon of Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015, 2 део Обрасци за упутство о раду трезора општине Кула за 2015, 2 део (328.9 KiB)
Icon of Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2015. год Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2015. год (595.4 KiB)
Icon of Упутство за израду Нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2015. год Упутство за израду Нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2015. год (60.8 KiB)
Icon of Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти - донето од стране министра финансија Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти - донето од стране министра финансија (611.2 KiB)

 

Icon of Табела 1 - Текући издаци Табела 1 - Текући издаци (224.0 KiB)
Icon of Табела 2 - Додатна средства Табела 2 - Додатна средства (231.0 KiB)
Icon of Табела 3 - Захтев за основна средства Табела 3 - Захтев за основна средства (86.0 KiB)
Icon of Табела 4 - Планирање плата 2015 Табела 4 - Планирање плата 2015 (26.0 KiB)
Icon of Табела 5 - Преглед капиталних пројеката Табела 5 - Преглед капиталних пројеката (470.0 KiB)

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2014. ГОДИНА

Icon of Буџет Општине Кула за 2014. годину Буџет Општине Кула за 2014. годину (3.6 MiB)
Icon of Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину (326.0 KiB)
Icon of Напомене уз извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину Напомене уз извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину (2.0 MiB)

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2013. ГОДИНА

Icon of Буџет Општине Кула за 2013. годину Буџет Општине Кула за 2013. годину (10.3 MiB)
Icon of Упутство за припрему Ребаланса буџета општине Кула за 2013. годину Упутство за припрему Ребаланса буџета општине Кула за 2013. годину (127.1 KiB)
Icon of Додатна средства за 2013. годину Додатна средства за 2013. годину (149.8 KiB)
Icon of Текући издаци 2013. год Текући издаци 2013. год (187.0 KiB)
Icon of План прихода и примања корисника за 2013. годину План прихода и примања корисника за 2013. годину (133.5 KiB)
Icon of Преглед капиталних пројеката Преглед капиталних пројеката (438.9 KiB)