Водич кроз нацрт Одлуке о буџету Општине Кула за 2024. год.
Закључак Општинског већа о нацрту Одлуке за 2024. год.
Нацрт Одлуке о буџету општине Кула за 2024. год.

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Кула за 2024. годину, са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Допис уз упутство за припрему Одлуке о буџету општине Кула
Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Кула
Обрасци за програмски буџет за 2024. – бланко
Обрасци за програмски буџет за 2024. – предефинисани
Планирана маса средстава за плате запослених за 2024. годиу
Плате мсечно 2024.
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2024. годину
Преглед капиталних пројеката за 2024-2026. година
Преглед текућих поправки и одржавање зграда и објеката за 2024. годи

 

Водич кроз Одлуку о буџету Општине Кула за 2023. годину (Ребаланс 1)
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2023. годину
Упутство за припрему предлога првог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2023. годину
Табела 1 – Предлго ребаланса 1 2023. године
Преглед капиталних пројеката
Преглед текућих поправки и одржавања зграда и објеката за 2023. годину

Водич кроз Одлуку о буџету Општине Кула за 2023. годину
Одлука о буџету општине Кула за 2023. годину
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Грађански водич кроз Нацрт одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Закључак – Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину
Нацрт одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину
Одлука о трећем ребалансу буџета за 2022. годину
Упутство за припрему предлога трећег ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2022. годину
Табела за израду предлога

 

Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Допис уз упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула
Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула
Обрасци за програмски буџет за 2023. – бланко
Обрасци за програмски буџет за 2023. – предефинисани
Планирана маса средстава за плате запослених за 2023. годиу
Плате мсечно 2023.
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2022. годину
Преглед квалитетних пројеката за 2023, 2024 и 2025. годину
Преглед текућих поправки и одржавање зграда и објеката за 2023. годину

Одлука о другом ребалансу буџета за 2022. годину
Предлог ребаланса 2 2022. год.
Обавештење – Ребаланс 2 2022. год.
Одлука о првом ребалансу буџета за 2022. годину
Обавештење – Ребаланс 1 2022. год.
Предлог ребаланса 1 2022. год.
Пренете обавезе 2021-2022. год.

Одлука о буџету општине Кула за 2022. годину

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2022. годину

Допис уз упутство за примену нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2022. годину
Обрасци за програмски буџет 2022. – предефинисани
Планирање плата 2022. год.
Плате месечно 2022. год.
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2022. год. са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину

 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребеланс 3)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребеланс 2)
Табела за израду предлога другог ребаланса
Упутство за припрему предлога другог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину (ребаланс 1.)
Одлука о буџету општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 3.)

 

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2021. годину
Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину
Обрасци за програмски буџет 2021. – предефинисани
Планирање плата 2021. год.
Плате месечно 2021. год.
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 1.)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину (ребаланс 2.)
Одлука о буџету општине Кула за 2020. годину
Одлука о трећем ребалансу буџета за 2019. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2019. годину

 

Упутство за припрему буџета Општине Кула за 2020. годину
Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету опстине Кула за 2020 годину
Обрасци за програмски буџет 2020 – предефинисани
Плате месечно 2020
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2019 годину
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2019
Упутство – Ребаланс 2019
Табела 1 – предлог Ребаланса 2019
Одлука о буџету Општине Кула за 2019. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину
Образац за програмски буџет за 2019 годину – Захтев за додатна средства
Образац за програмски будзет за 2019 годину
Преглед капиталних пројеката
Табела 3 – Плате месечно 2019
Табела 4 – Планирање плата 2019
Допис уз упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019 годину
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018 годину
Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2018. годину
Упутство за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Кула за 2018. годину
Табела 1 – Предлог ребаланса 1-2018
Одлука о буџету Општине Кула 2018. година
Одлука о другом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину

 

ПРИПРЕМА БУЏЕТА – 2018. ГОДИНА

Упутство за припрему одлуке о буџету Општине Кула за 2018. годину
Табела 1 – Предлог плана прихода и примања
Табела 2 – Предлог плана расхода и издатака
Табела 3 – Плате месечно 2018. година
Табела 4 – Планирање плата 2018. година
Табела 5 – Капитални пројекти
Табела 6 – Комисије и уговори
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора у 2017. години
Пример попуњеног полугодишњег извештаја о учинку програма
Образац 1 – Полугодишњи извештај о учинку програма за 2017
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Кула за 2017. годину
Обавештење о првом ребалансу Општине Кула за 2017 годину
Одлука о буџету Општине Кула за 2017. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Кула 2016

 

ПРИПРЕМА БУЏЕТА – 2017. ГОДИНА

Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину
Допис уз упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину

Захтев за додатна средства

[wpfilebase tag=file id=746 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=747 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=748 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=749 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=751 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=750 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=753 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=752 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=754 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=755 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=756 tpl=filebrowser /]

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2016. ГОДИНА

[wpfilebase tag=file id=587 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=598 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=606 tpl=filebrowser /]

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2015. ГОДИНА

Ребаланс одлуке о буџету за 2015. годину

[wpfilebase tag=file id=740 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=741 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=603 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=608 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=595 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=611 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=615 tpl=filebrowser /]

 

Буџет за 2015. годину

[wpfilebase tag=file id=604 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=599 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=613 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=596 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=601 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=602 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=609 tpl=filebrowser /]

 

[wpfilebase tag=file id=594 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=591 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=610 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=611 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=607 tpl=filebrowser /]

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2014. ГОДИНА

[wpfilebase tag=file id=597 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=612 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=589 tpl=filebrowser /]

 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – 2013. ГОДИНА

[wpfilebase tag=file id=592 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=605 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=593 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=600 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=590 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=614 tpl=filebrowser /]