Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su od 1. januara dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije 

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 38)  od 01.01.2019. godine, PPI – 1  poreske prijave za lica koja vode poslovne knjige se podnose isključivo elektronskim putemSve prijave poslate u pismenom obliku vraćaju se na adresu pošiljaoca i neće biti primljene.

Prijave se podnose preko jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije .

Vest: Od danas omogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna lica putem Portala lokalnih poreskih administracija


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Kula

Eko – taksa

Dostavljanje rešenja i dokumenata u elektronsko sanduče na Portalu eUprava

Prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za porez na imovinu – 2020. godina 

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga

Obrazac PPI 2

Odluka o određivanju zona

Odluka o visini stope amortizacije

Prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za porez na imovinu – 2019. godina

Prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za porez na imovinu – 2018. godina

Odluka o visini stope poreza na imovinu

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Zahtev za izdavanje uverenja – pravna lica

Zahtev za izdavanje uverenja – fizička lica

Zahtev za povraćaj

Zahtev za preknjižavanje više/pogrešno uplaćenih sredstava