Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији  општине Кула које је усвојено на седници Општинског већа 29.11.2023. године

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације 

Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији (члан 38)  од 01.01.2019. године, ППИ – 1  пореске пријаве за лица која воде пословне књиге се подносе искључиво електронским путемСве пријаве послате у писменом облику враћају се на адресу пошиљаоца и неће бити примљене.

Пријаве се подносе преко јединственог информационог система локалне пореске администрације .

Вест: Од данас омогућено електронско подношење пореских пријава за правна лица путем Портала локалних пореских администрација


Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Кула

Еко – такса

Достављање решења и докумената у електронско сандуче на Порталу еУправа

Просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за порез на имовину – 2020. година 

Захтев за отварање корисничког налога

Образац ППИ 2

Одлука о одређивању зона

Одлука о висини стопе амортизације

Просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за порез на имовину – 2019. година

Просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за порез на имовину – 2018. година

Одлука о висини стопе пореза на имовину

 Одлука о локалним комуналним таксама

Захтев за издавање уверења – правна лица

Захтев за издавање уверења – физичка лица

Захтев за повраћај

Захтев за прекњижавање више/погрешно уплаћених средстава