Novi objekat Doma zdravlja u Kuli – sve  zdravstvene usluge na jednom mestu

U prethodnom periodu u ovu svrhu je utrošeno preko 150 miliona dinara: za izgradnju novog objekta  specijalističkih službi Doma zdravlja u Kuli,  zamenu vozila i nabavku nove medicinske opreme.

Republička vlada je obezbedila 55 miliona, a lokalna samouprava 85 miliona dinara za izgradnju novog objekta, namenjenog specijalističkim službama, a uložena su značajna sredstva za opremu i vozila.

Stručnim kadrom   u  novim ordinacijama specijalističkih službi Doma zdravlja, pokrivene su sve službe,  koje su funkcionisale u staroj zgradi.

Pored postojeće tri, planirano je još najmanje šest novih specijalizacija.

Otklonjene su arhitektonske barijere koje zajedno sa liftom omogućavaju zdravstvene usluge kako teško pokretnim pacijentima tako i osobama sa invaliditetom.

Novo zdanje je podignuto u centru grada. Ima prizemlje i dva sprata, a pasarelom je povezan sa ambulantom opšte prakse.

Projekat je realizovan u okviru Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.