МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2023. год.

Извештај о испитивању површинске воде месец август у Кули купалиште између мостова
Извештај о испитивању површинске воде месец август на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец август у Курушчићу код стадиона
Извештај о испитивању површинске воде месец август Руском Крстуру базен-устава
Извештај о испитивању површинске воде месец  јул у Курушчићу код стадиона
Извештај о испитивању површинске воде месец јул на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец јулу Руском Крстуру базен-устава
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Кули купалиште између мостова

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2022. год.

Извештај о испитивању површинске воде месец август у Курушчићу код стадиона
Извештај о испитивању површинске воде месец август на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец август у Руском Крстуру базен-устава
Извештај о испитивању површинске воде месец август у Кули купалиште између мостова
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Курушчићу код стадиона
Извештај о испитивању површинске воде месец јул на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Руском Крстуру базен-устава
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Кули Велики Бачки канал
Извештај о испитивању површинске воде у Руском Крстуру
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 2021. год.

Извештај о испитивању површинске воде месец август у Курушчићу 
Извештај о испитивању површинске воде месец август на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец август у Руском Крстуру 
Извештај о испитивању површинске воде месец август у Кули
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Курушчићу 
Извештај о испитивању површинске воде месец јул на Малом Стапару
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Руском Крстуру 
Извештај о испитивању површинске воде месец јул у Кули
Извештај  о испитивању површинске воде у Руском Крстуру 
Извештај о испитивању површинске воде у Крушчићу
Извештај о испитивању  површинске воде на Великом Бачком каналу у Кули
Извештај о испитивању површинске воде на Великом Бачком каналу на Малом Стапару