Месне заједнице

1.МЗ Кула „Горњи град“ Кула
Милан Кондић – секретар
Блажо Костић – председник Савета
Адреса: М. Тита 230
Број телефона: 723-199
Email: mzgornjigradkula@open.telekom.rs

2.МЗ Кула „Доњи град
Сабо Кишкарољ Илона – секретар
Александар Мосорка – председник Савета
Адреса: Петра Драпшина 128
Еmail: mzdonjigradkula@gmail.com
Број телефона: 728-030
Sajt: www.mzdgkula.org

3.МЗ Црвенка
Петар Хортик – секретар
Слoбoдан Каленић – председник Савета
Адреса: Моше Пијаде 57
Број телефона: 731-151
Email: mzcrvenka@neobee.net
Sajt: www.crvenka.com

4.МЗ Нова Црвенка
Милорад Тунгуз – председник Савета
Адреса: Маршала Тита 22/1
Email: savetmz@mznovacrvenka.com
Број телефона: 701-925
Sajt:www.mznovacrvenka.com

5.МЗ Крушчић
Здравко Граховац  – секретар
Јован Медојевић – председник Савета
Адреса: В. Назора 19
Број телефона: 5706-026
Email:mzkruscic@gmail.com
Sajt: www.mzkruscic.com

6.МЗ Сивац
Миленко Рајић – секретар
Татјана Мрдак – председник Савета
Адреса: М. Тита 197
Број телефона: 711-131
Email: office.mzsivac@gmail.com

7.МЗ Руски Крстур
Михајло Пашо – в. д. секретар
Владимир Олејар – председник Савета
Адреса: М. Тита 59
Број телефона: 703-305
Sajt: mesnark@neobee.net

8.МЗ Липар
Золтан Јухас – секретар
Светозар Зракић – председник Савета
Адреса: М. Тита 38
Број телефона: 707-035
Email: mesnazajednicalipar@gmail.com
Sajt: www.mzlipar.com