Месне заједнице

1.МЗ Кула (Горњи Град)
Милан Кондић – в.д. Секретар
Адреса: М. Тита 230
Број телефона: 723-199
Email: mzgornjigradkula@open.telekom.rs

2.МЗ Кула (Доњи Град)
Сабо Кишкарољ Илона – Секретар
Адреса: Петра Драпшина 128
Емаил: мздоњиградкула@гмаил.цом
Број телефона: 728-030
Sajt: www.mzdgkula.org

3.МЗ Црвенка
Петар Хортник – Секретар
Адреса: Моше Пијаде 57
Број телефона: 731-151

4.МЗ Нова Црвенка
Милорад Тунгуз – Председник савета
Адреса: Маршала Тита 22/1
Email: savetmz@mznovacrvenka.com
Број телефона: 701-925

5.МЗ Крушчић
Здравко Граховац  – Председник
Адреса: В. Назора 19
Број телефона: 706-026
Email: sekretar@mzkruscic.com

6.МЗ Сивац
Адреса: М. Тита 197
Број телефона: 711-131
Email: office.mzsivac@gmail.com
Бобан Дамјановић – Секретар

7.МЗ Руски Крстур
Михајло Сабадош – Секретар
Адреса: М. Тита 59
Број телефона: 703-305
Sajt: ruskikerestur.org/info

8.МЗ Липар
Драган Милинковић – Секретар
Адреса: М. Тита 38
Број телефона: 707-035
Email: sekretar@mzlipar.com